Här fungerar EasyPark

Vi erbjuder den överlägset bredaste täckningen bland mobilparkeringsbolagen i Sverige och Norden. Nedan ges mer detaljerad information för respektive område. Längst ner i listan finner du även information om täckning i övriga länder.

 • Esbo

  Esbo – HYKS Jorvi sjukhus

  Inom HUSH Jorvi sjukhusets områden är parkeringen avgiftsbelagd på vardagarna 8-16 0.50 €/timme. Efter tre timmar sjunker priset till 0.25 €/timme. Taxakoden är 521. Numret står på märket på betalningsautomaterna.


  Esbo Autoparkki

  Flitarvägen 1, Hagalund, ESBO
  Öppet: 24 h, alltid avgiftsbelagd
  EasyPark taxakod 837

  Östanvindsvägen 1, Hagalund, ESBO
  Öppet: 24 h, alltid avgiftsbelagd
  EasyPark taxakod 867

  Q-PARK Finland Ab

  Vattenfallshuset, Östanvindsvägen 105
  EasyPark taxakod 578

  Serena, Tornbergsvägen 10
  EasyPark taxakod 579

  Stella Business Park, Lars Sonck båge 10-16, 02600 ESBO
  Öppet: 7-18, alltid avgiftsbelagd
  EasyPark taxakod 597

 • Helsingfors

  Helsingfors stad

  Obs! Dessa intruktioner gäller endast for Helsingfors stads avgiftsbelagda parkerings platser vid gatorna. Det finns även andra parkeringsplatser i Helsingforsregionen. Priserna nedan gäller 1.1.2010.

  Zon 1 4.00 €/h
  Zon 2 2.00 €/h
  Zon 3 1.00 €/h
     

  Zon 1

  Klockan Begränsning Taxakod
  9-21 - 10
  9-21, (9-18) 1h 11
  9-21, (9-18)  2h 12
  9-21, (9-20) 9-20 1h 13
  9-21, (9-18) 4h 14
  8-02, (8-02), 8-02 1h 15
  9-18, (9-16) 4h 16
  9-21, (9-18) - 17

  Zon 2

  Klockan Begränsning Taxakod
  9-21 - 20
  9-21, (9-18) 1h 21
  9-21, (9-18) 2h 22
  9-19 4h 23
  9-21, (9-18) 4h 24
  9-21, (16-20), 16-20 1h 25
  9-19 2h 26
  9-21 4h 27
  9-21 2h 28

  Zon 3

  Klockan Begränsning Taxakod
  9-21 - 30
  8-24, (8-24), 8-24 1h 31
  9-19 - 32
  9-19, (9-19), 9-19 4h 33
  9-19 4h 34
  9-21, (16-20), 16-20 1h 35
  9-21, (13-20) 1h 36
  9-17 - 37
  9-21, (13-20), 13-20 1h 38

   

  Helsingfors hamn

  Systemet kan användas inom alla parkeringsområden i Helsingfors hamn. Servicenumren står på skyltar i anslutning till området (på Packhuskajens parkeringsområde hittar du skyltarna vid biljettautomaterna).

  VÄSTRA HAMN

  Zon Klockan Begr. Taxakod Område
  1 Långtidsparkering - 411 P2
  2 7-23, (7-23), 7-23 4h 415 -
           

  SKATUDDEN

  Zon Klockan Begr. Taxakod Område
  1 419 Gäller ej längre (nytt område 14)    
  1 Långtidsparkering - 418 P2, Kanavaterminaali
  2 Långtidsparkering - 417 P3
  2 7-23, (7-23), 7-23 4h 416 P4
  2 Långtidsparkering - 412 P5
           

  SÖDRA HAMN

  Zon Klockan Begr. Taxakod Område
  1 9-19, (9-18) 4h 414 Packhuskajen
  1 0-24, (0-24), 0-24 48h 420 Magasinterminalen
  2 7-23, (7-23), 7-23 4h 421 Olympiaterminalen
           

  Avgifterna för långtidsparkering i hamnen:
  - Zon 1: 3h á 4.00 €, följande 3h á 2.40 €, därefter 0.60 €/timme
  - Zon 2: 6h á 2.00 €, följande 9h á 1.00 €, därefter 0.60 €/timme

  Obs! På hamnens långtidsparkering är parkeringen alltid avgiftsbelagd. Således avbryter inte systemet avgiften automatiskt, utan bilisten måste själv komma ihåg att ringa servicenumret 0600 41 55 00 för att avsluta parkeringen. Dessa områden har också extra skyltar vid utfarterna för att påminna om saken.

  Obs! I fall du reser utomlands för flera dagar, lämna din bil på en långtidsparkering. EasyPark -servicenumren gäller endast inrikes, varför parkeringen inte kan förlängas från utlandet.


  Q-PARK Finland Oy

   

   

  Berghälls ämbetshus, Andra linjen 4
  EasyPark taxakod 570

  Arabia Centre parkeringsanläggning, Hämeentie 135
  EasyPark taxakod 571

  Arabia Centre utomhusområde, Hämeentie 135
  EasyPark taxakod 572

  Gradus, Paciusgatan 25, infart Bergtrappsgatan 3
  EasyPark taxakod 589

  Köpcentrum Arabia, Hämeentie 111
  EasyPark taxakod 573

  Lemovägen 3-5
  EasyPark taxakod 574

  Nilsiägatan 5
  EasyPark taxakod 575

  Kuortanegatan 1
  EasyPark taxakod 576

  Tilkka, Mannerheimvägen 164
  EasyPark taxakod 577


  Helsingfors AutoParkki

  Baksidan av posthuset, 00100 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 834

  Malmgatan 30, 00100 HELSINKI
  EasyPark taxakod 865

  WTC bottenplan, Alexandersgatan 17 (inkörning via Centralgatan), 00100 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 838

  Bronda, Högbergsgatan 36, 00130 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 832

  Aleksandersteater, Bulevarden 23-27, 00180 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 840

  P-Linna, Lönnrotsgatan 29, 00180 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 889

  Böle Sokos inomhus, Magistratsporten 3, 00240 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 830

  Böle Sokos utomhus, Magistratsporten 3, 00240 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 831

  Hotel Haaga, Klubbekrigarvägen 10, 00320 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 866

  Gjuterivägen 25, 00380 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 836

  Verkstadsgatan 2, 00580 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 852

  Verkstadsgatan 8, 00580 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 886

  Gamla vintervägen 2, 00580 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 888

  Linnanmäki, Tivoligränden 1, 00510 HELSINGFORS
  EasyPark taxakod 944

  Numren står på skyltar i anslutning till parkeringsplatser/ märken på betalningsautomaterna.


  Helsingfors Parkeringshaller – EasyPark kort

  Forum parkeringshall

  OBS. Vid utfart från Forum kan/behöver man inte använda EP kortet. Betalningen slutas enligt registernumret.

  Europark prkeringshaller:
  Ruoholahti
  Seaside
  City
  Presidentti
  Kamppi
  Eliel
  Kluuvi
  Tähtitorninvuori


   

  Helsingfors HUS sjukhus

  Mejlans inledning Taxakod 522
  Mejlans andra Taxakod 523
  Haartman Taxakod 524
  Tölö Taxakod 525
  Kirurgiska Taxakod 526
  Hud- och allergisjukhuset Taxakod 526


  Itä-Pasilan pysäköinti

  Böle station, Taxakod 815

 • Hyvinge

  Hyvinge

  Parkeringen i Hyvinge är avgiftsbelagd på vardagarna 8-17 och på lördagarna 8-14 1.00 €/timme. Taxakoden är 401. Numret står på betalningsautomaterna. För EasyPark-medlemmar är den maximala parkeringstiden alltid 2h oavsett tider på trafikmärken. Tjänsten gäller endast på avgiftsbelagda platser, ej på platser för parkeringsskiva.

 • Nådendal

  Nådendal stad

  Parkeringen är avgiftsbelagd endast under sommarperioden. Taxakoden är 589.

 • Tavastehus

  Tavastehus

  Parkeringen i Tavastehus är avgiftsbelagd på vardagarna 8-18 och på lördagarna 8-16 1.40 €/timme. Taxakoden är 441. Numret står på betalningsautomaterna. För EasyPark-medlemmar är den maximala parkeringstiden alltid 4h oavsett kortare tider på trafikmärken (1h eller 2h). Tjänsten gäller endast på avgiftsbelagda platser, ej på platser för parkeringsskiva.

  I Tavastehus kan du även betala 30 dagars parkering med taxakoden 442 :
  - Parkering kostar 120,00 euro/ 30 dagar
  - Parkering bekräftas genom att trycka 1, betalning börjar inte utan det
  - Betalning gäller alla avgiftsbelagda platser i Tavastehus
  - Tavastehus stad kräver, att början av parkeringstiden visas med parkeringsskivan och den fyra timmars maximala parkeringstiden bör följas.
  - Parkering behöver och kan inte avslutas, parkeringen står på automatisks 30 dygn. Du kan kolla avslutningstiden genom EasyPark -sidan genast efter du har ringt till servicenumret.
  - Även om du har 30 dagars parkering på gång, kan du använda EasyPark som normalt i t.ex. i Helsingfors – Om du vil, du kan ha en sms-påminnelse före parkeringen avslutas.


  Tavastehus AutoParkki

  Sokos Hotel Vaakuna, Possentie 7, 13200 Tavastehus
  Öppet: 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1,00 €/h, min 0,50 €, max 8 €/ dygn
  EasyPark taxakod 887


  Tavastehus ParkkiPate

  Verkatehdas, Paasikiventie 2, 13200 Tavastehus
  Avgiftsbelagd: 8-17, (8-14)
  Pris: 1,40 €/h
  EasyPark taxakod 800

 • Jakobstad

  Jakobstad stad

  Parkeringsområde B – Maria Malm, Köpmansgatan 3
  Taxakod 1096

 • Joensuu

  Joensuu AutoParkki

  Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu
  Öppet: 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Taxakod 892

  P-Kanavaranta, Siltakatu 8, 80100 Joensuu
  Öppet: 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Taxakod 943

 • Jyväskylä

  Jyväskylän kaupunki (Jyväs-Parkki)

  Jyväskylä stad (Jyväs-Parkki)

  Jyväskylä stad parkeringsplatser vid gatorna:

  Zon 1, Taxakod 381

  Zon 2, Taxakod 382

  Zon 3, Taxakod 383

   

  Jyväskylä Centralsjukhuset

  Sjukhuset röd, Taxakod 391

  Sjukhuset blå, Taxakod 392

  Sjukhuset grön, Taxakod 393


  Jyväskylä AutoParkki

  Hannikaisenkatu 41/ Väinönkatu 6, JYVÄSKYLÄ
  Öppet 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1,50 € / h, max 7 €/ 24h
  EasyPark taxakod 841

  Väinönkatu 30, JYVÄSKYLÄ
  Öppet 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 2 € / h, min 0,50 €, max 8 €/ 24h
  EasyPark taxakod 842

  Numren står på märken på betalningsautomaterna.

 • Kajaani

  Kajaani AutoParkki

  Kauppapaikka 18, Kauppakatu 18, 87100 Kajaani
  Avoinna Ma-Pe 07:30 – 19:00, La 08:30 – 16:00, Su 12:00 – 16:00. Ulosajo mahdollista 24/7
  Aluekoodi 891

 • Kotka

  Kotka

  I Kotka är den maximala tiden för parkering med mobiltelefonbetalning alltid 4h. Tjänsten gäller endast på avgiftsbelagda platser, ej på platser för parkeringsskiva. Numren står på betalningsautomaterna.

  Område Taxakod Pris
  Centrum Zon 1 460 2.00 €/h
  Centrum Zon 2 461 0.80 €/h
  Centralsjukhuset 464 0.40 €/h
 • Kuopio

  Kuopio AutoParkki

  Palokärki, Tulliportinkatu 35, 70100 KUOPIO
  Öppet: 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1,50 € / h, min 0,50 €, max 7 €/dygn
  EasyPark taxakod 844

  Haapaniemenkatu 24-26, Sokos gård, KUOPIO
  Öppet 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1,50 € / h, max 3h
  EasyPark taxakod 845

  Suokatu 25, Sampo gård, KUOPIO
  Öppet 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1,00 € / h, max 3h
  EasyPark taxakod 846

  Torikulma, Haapaniemenkatu 28, KUOPIO
  Öppet 7:30-20:00 (8:30-17:00)
  Pris: 1,50 € / h, min 0,50 €, max 7 € / 24 h
  EasyPark taxakod 847

  Vuorikatu 19
  Öppet 06-23
  Pris: 1,50 € / h, min 0,50 €, max 7 € / 24 h
  EasyPark taxakod 848

  Puijonkatu 29, KUOPIO
  Öppet 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1,50 € / h, min 0,50 €, max 7 € / 24 h
  EasyPark taxakod 849

  Numren står på märken på betalningsautomaterna.

 • Lahti

  Lahtis AutoParkki

  Köpcentrum Grand, Vapaudenkatu 23-25, 15110 LAHTIS
  Öppet: 24 h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1,50 €/h, min 0,50 €, max 7 €/ dygn
  PARKIT taxakod 861

 • Villmanstrand

  Villmanstrand

  I Villmanstrand finns det fyra olika parkeringsområden.

  Område Taxakod Pris
  Område 1 481 2.20 €/h
  Område 2 482 1.70 €/h
  Hamntorget (avgiftsbelagd på somrarna) 484 1.70 €/h
  Södra-Karelens Sjukhus 485 1.50 €/h
       

  Numret är märkt på betalningsautomaterna.


  Villmanstrand AutoParkki

  P-Armada, Kauppakatu 29-31, Villmanstrand, inkörning via Koulukatu 6
  Öppet 24 h, alltid avgiftsbelagd
  EasyPark taxakod 877

  P-Weera, Kauppakatu 39, Villmanstrand, inkörning via Oksasenkatu 6
  Öppet 24 h, alltid avgiftsbelagd
  EasyPark taxakod 878

  P-Scandic Patria, Kauppakatu 21, Villmanstrand, inkörning via Torikatu
  Öppet 24 h, alltid avgiftsbelagd
  EasyPark taxakod 919

 • Lojo

  Lojo

  Parkeringen i Lojo är avgiftsbelagd på vardagarna 8-17 och på lördagarna 9-15 1.00 €/timme. Taxakoden 621. Numret står på betalningsautomaterna. Tjänsten gäller endast på avgiftsbelagda platser, ej på platser för parkeringsskiva.

 • S:t Michel

  S:t Michel

  Avgiftsbelagd; må-fr 8-17, lö 8-15, max 2h
  Pris: 1 euro/ h
  EasyPark taxakod 350

 • Uleåborg

  Uleåborg stad

  Zon Taxakod Pris
  Zon 1 210 2,40 €/h
  Zon 2 220 1,60 €/h
  Zon 3, Bilstranden 230 1,20 €/h
  Zon 3, andra områden 235 1,20 €/h
  Zon 1-3 213 80,30 € /30 dagar
       

  I Oleåborg kan du även betala 30 dagars parkering genom att trycka taxakoden 213 :
  - Parkering kostar 80,30 euro/ 30 dagar
  - Parkering bekräftas genom att trycka 1, betalning börjar inte utan det
  - Betalning gäller alla avgiftsbelagda parkeringsplatser och områden, som Oleåborg stad administrerar
  - Parkering behöver och kan inte avslutas, parkeringen står på automatisks 30 dygn. Du kan kolla avslutningstiden genom in EasyPark -sidan genast efter du har ringt till servicenumret.
  - Även om du har 30 dagars parkering på gång, kan du använda EasyPark som normalt t.ex. i Helsingfors.
  - Om du vil, du kan ha en sms-påminnelse före parkeringen avslutas.


  Uleåborg Universitets sjukhus

  Parkeringen i Uleåborg Universitets sjukhus är avgiftsbelagd varge dag kl. 7-16 0.50 €/timme, minimi priset är 1 euro. Taxakoden är 255. Numret står på skyltar i anslutning till parkeringsplatsen och vid infarten.


  Uleåborg AutoParkki

  Albertgatan 3, ULEÅBORG
  Öppet 24h
  Pris: 1,50 € / h, min 0,50 €, max 10 € / 24 h
  EasyPark taxakod 880

  Radisson SAS, Hallituskatu 1, 90100 ULEÅBORG
  Öppet 24h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1 € / h, min 0,50 €, max 10 €/ dygn
  EasyPark taxakod 879

 • Björneborg
  Zon Taxakod Pris
  Zon 1 310 1.70 €/h
  Zon 2 320 1.20 €/h
  Ekgården 321 1.20 €/h
  Zon 3 330 0.70 €/h
  Teater/ Brandgatan 331 0.70 €/h

  Björneborg AutoParkki

  Isolinnankatu, IsoKarhu köpcentrum, BJöRNEBORG

  Taxakod 851

 • Borgå

   

  Borgå stad

  Parkeringsavgiften i Borgå är 2.00 €/timme. Taxakoden är 551. Numret står på betalningsautomaterna. För EasyPark -medlemmar är den maximala parkeringstiden alltid 4 h oavsett kortare tider (1h eller 2h) på trafikmärken. Tjänsten gäller endast på avgiftsbelagda platser, ej på platser för parkeringsskiva.


  Borgå AutoParkki

  K-Citymarket, Runebergsgatan 33, 06100 BORGÅ
  Avgiftsbelagd 8-21 (8-18), söndagarna enligt köpscentrumets öppettiderna 12-21, max 3 trimmar
  Pris: 1 €/ 1. timme, 2,00 €/ 2. och 3. timme
  EasyPark taxakod 853

  Lundagatan 10, Sokos, 06100 BORGÅ
  Avgiftsbelagd 8-20 (8-18), söndagarna enligt köpscentrumets öppettiderna, max 4 timmar
  Pris: 1 €/ 1. timme, 1,50 €/ 2. timme, 2 €/ 3. och 4. timme
  EasyPark taxakod 860

  Lundagatan 10, Rosso, 06100 BORGÅ
  Avgiftsbelagd 8-21 (8-21), söndagarna enligt köpscentrumets öppettiderna, max 4 timmar
  Pris: 1 €/ 1. timme, 1,50 €/ 2. timme, 2 €/ 3. och 4. timme
  EasyPark taxakod 862

 • Pargas

  Krogars Liv

  P-Korpoströms Gård, Krogarsvägen 21, 21720 Korpoström
  Taxakod 1089

 • Reso

  ParkkiPate Oy

  Tasala, Varppeenaukio 7, 21200 Reso
  Taxakod 779

 • Rovaniemi

  Rovaniemi

  Parkeringen i Rovaniemi är avgiftsbelagd på vardagarna 8-18 och på lördagarna 8-16 1.20 €/timme. Taxakoden 260. Numret står på betalningsautomaterna.

 • Seinäjoki

  Seinäjoki stad

  Taxakod 340.


  Seinäjoki Autoparkki

  Citypiha, Kalevankatu 2, Seinäjoki
  Taxakod 826

  Cumulus Seinäjoki, Kauppakatu 10, Seinäjoki
  Taxakod 874

  Epstori, Kalevankatu 4, Seinäjoki
  Taxakod 873

  Kalevankatu 7, Seinäjoki
  Taxakod 899

  Maakuntatalo, Kalevankatu 14, Seinäjoki
  Taxakod 897

 • Tammerfors

  Tammefors AutoParkki

  Holiday Club Tampereen kylpylä, Lapinniemenranta 12, Tammefors
  Öppet 24h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 0,50 € / h, min 0,50 €, max 6 €/ dygn
  EasyPark taxakod 875

 • Åbo

  Åbo stad

  Zon 1, Taxakod 631

  Zon 2, Taxakod 632

  Busterminal, Taxakod 633

  Domkyrka, Taxakod 634

  Kinakvarngatan, Taxakod 635

  Kråkärrets ishall, Taxakod 636

  Åbo AutoParkki

  Kupittaa station, Joukahainengatan 4, 20520 Åbo
  Öppet 24h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 2 €/h 1.-2. timme, därefter 3€/h, min 0,50 €
  Max 24 timmar, automatisk utloggning
  EasyPark taxakod 882

  Intelligate, Joukahainengatan 6, 20520 Åbo
  Öppet må-lö 05-01, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1 €/h, min 0,50 €, max 7 €/ 1. dygn, därefter 4€/ dygn
  EasyPark taxakod 881

  Joukahainengatan 8, 20520 Åbo
  Öppet 24h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1 €/h, min 0,50 €, max 5 €/ dygn
  EasyPark taxakod 883

  Joukahainengatan 9, 20520 Åbo
  Öppet 24h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1 €/h, min 0,50 €, max 5 €/ dygn
  EasyPark taxakod 885

  Joukahainengatan 10, 20520 Åbo
  Öppet 24h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 1 €/h, min 0,50 €, max 5 €/ 1. dygn, därefter 3 €/ dygn
  EasyPark taxakod 885

  Holiday Club Caribia, Kongressgränden 1, Åbo
  Öppet 24h, alltid avgiftsbelagd
  Pris: 0,50 € / h, min 0,50 €, max 6 €/ dygn
  EasyPark taxakod 870

  Åbo Q-Park

  Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo
  EasyPark taxakod 586

  Lemminkäinengatan 22, 20520 Åbo
  EasyPark taxakod 598

  Turun teknologiakiinteistöt, Artillerigatan 6, 20520 Åbo
  EasyPark taxakod 587

  TYKS, A-område
  EasyPark taxakod 600

  TYKS, B-område
  EasyPark taxakod 601


 • Vanda

  AutoParkki Vanda

  P-Tietotie, Datavägen 9, Vanda
  Öppet 24h, alltid avgiftsbelagd
  Aluekoodi 929

  Q-Park Vanda

  Stationsvägen 3
  EasyPark taxakod 580

  Grandinkulma, Konvaljvägen 7
  EasyPark taxakod 581

  Myyrmanni, Stenflisgränden 3
  EasyPark taxakod 582

  Martinlaakson ostoskeskus, Kivivuorenkuja
  EasyPark taxakod 583

  Säästötalo, Infart Vallmovägen 9
  EasyPark taxakod 588

 • Vasa

  Vasa stad

  OBS! Tjänsten gäller inte på mätareplatserna! EasyPark dekalen finns på betalningsautomaten, om tjänsten är i bruk.

  Zon Taxakod  
  Zon 1 310  
  Zon 2 320  
  Ekgården 321  
  Zon 3 330  
  Teater/ Brandgatan 331  

  Vasa AutoParkki

  Kryssi, Storalånggatan 47-49, VASA
  Taxakod 863

  Rostensgatan 1, Post, VAASA
  Taxakod 856

  K-Citymarket, Hovrättsesplanaden 17, VASA
  Taxakod 854

  HS-Center, Hovrättsesplanaden 16, VASA
  Taxakod 857

  Radisson SAS halli, Hovrättsesplanaden 18, VASA
  Taxakod 858

  Radisson SAS ulkoalue, Hovrättsesplanaden 18, VASA
  Taxakod 859


Skaffa EasyPark

Skaffa EasyPark


Tillgänglig på App Store
Android App på Google Play
Nedladdning för Windows Phone
 

Logga in hos EasyPark

Ditt mobilnummer
LösenordGlömt lösenord?
Kom ihåg mig
Avbryt Logga in

Logga in som p-operatör? Klicka här

×

EasyPark - återställning av lösenord

Var uppmärksam på att du, när du återställer ditt lösenord, ändrar lösenordet för alla dina gränssnitt. Se därför till att uppdatera lösenordet i din EasyPark-app till det senaste.

Skicka som e-post Skicka som SMS
×

Skaffa EasyPark

Jag vill registrera mig som:

Privatperson
Företag
×

Tipsa en vän

Rekommendera EasyPark till en vän. När din vän blir medlem får ni båda en biobiljett.

×

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

×

 

×